Felhasználási feltételek

Ez a honlap az Advanced Power AG (székhely: Baarerstraße 78, CH-6300, Zug, Svájc, cégjegyzékszám: CH-170.3.023.965-9) (a továbbiakban: „Advanced Power”) leányvállalatának a Szeged Energia Zrt.-nek (székhely: Budapesti út 34, 6728 Szeged, Magyarország, cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000382) (a továbbiakban: „Szeged Energia”) a tulajdona. A honlap böngészésével és használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A Honlapon közzétett információk

A Honlapon közzétett vagy elérhető nyilatkozatok, tartalmak, információk és alkalmazások úgy állnak rendelkezésre, „ahogy vannak”; a Szeged Energia nem vállal semmiféle felelősséget vagy más kötelezettséget azok vonatkozásában (beleértve azok minőségét, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát, elérhetőségét, jogszerűségét és meghatározott célra való alkalmasságát).

Minden, a Honlapon közzétett nyilatkozat és információ a Honlapon történő közzététel időpontjában – illetve, ha a Szeged Energia azokat korábban már közzétette, akkor a korábbi közzététel időpontjában – aktuális. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Szeged Energia nem vállal semmiféle kötelezettséget arra, hogy a Honlapon közzétett információkat frissítse, vagy azokat a Honlapról eltávolítsa, amikor azok már pontatlanok vagy nem teljesek.

Felelősség korlátozása

Ön a Honlapot saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szeged Energia nem vállal felelősséget a Honlapon, vagy a Honlapról külső hivatkozások követésével elérhető más honlapokon közzétett vagy elérhető alkalmazások, nyilatkozatok, tartalmak és információk használata során esetlegesen felmerülő közvetlen, közvetett, különleges vagy járulékos, vagyoni vagy nem vagyoni károkért, beleértve az elmaradt hasznot, üzleti forgalomkiesést vagy adatvesztést, az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben.

Hivatkozások

A Honlapon a Szeged Energián kívüli harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozások szerepelhetnek. A Szeged Energia kizár minden felelősséget az ilyen külső hivatkozások követésével elérhető honlapok tartalmával, használatával és az ezekre a honlapokra vonatkozó adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban.

Ön nem használhat a Honlapra mutató külső hivatkozást (beleértve a Honlap bizonyos részére vagy a Honlapon hozzáférhető vagy közzétett meghatározott anyagokra mutató hivatkozásokat) a Szeged Energia előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Felhasználói visszajelzések

Minden, a Szeged Energiának a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban eljuttatott megjegyzés, visszajelzés, információ vagy anyag a Szeged Energia tulajdonát képezi és az ilyen megjegyzések, visszajelzések, információk vagy anyagok elküldésével Ön a szerzői és más szellemi alkotásokra vonatkozó jogok tekintetében ingyenes, földrajzi hely, időtartam és a felhasználás módja tekintetében korlátozás nélküli felhasználási jogot és jogcímet ad a Szeged Energiának.

A Szeged Energiának a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban eljuttatott megjegyzés, visszajelzés, információ vagy anyag nem minősül bizalmasnak, kivéve akkor, ha ezekben az anyagokban ez kifejezetten kikötésre kerül

Használat kiskorúak számára

A 14 és 18 év közötti kiskorú felhasználók csak szüleik, illetve törvényes képviselőjük hozzájárulásával használhatják a Honlap azon részeit és a Szeged Energia azon szolgáltatásait, amelyekhez bizonyos jognyilatkozatok megtétele, vagy személyes adatok megadása szükséges.

14 év alatti kiskorúak nevében csak szüleik, illetve törvényes képviselőjük használhatja a Honlap azon részeit és a Szeged Energia azon szolgáltatásait, amelyekhez bizonyos jognyilatkozatok megtétele, vagy személyes adatok megadása szükséges.

Szerzői jog és védjegyek

Szeged Energia a Honlapon közzétett vagy elérhető nyilatkozatok, tartalmak és információk tekintetében azok megtekintésére, kinyomtatására, másolására és továbbadására korlátozott felhasználási jogot enged a felhasználó részére azzal, hogy (i) a nyilatkozatokat, tartalmakat és információkat kizárólag a felhasználó használja és azokat kereskedelmi célra nem használhatja fel, (ii) a nyilatkozatokat, tartalmakat és információkat kizárólag ingyenesen adhatja tovább, és (iii) a továbbadott másolatokon feltünteti a megfelelő szerzői jogi vagy más szellemi alkotásokra vonatkozó, a jelen felhasználási feltételekben, vagy a Honlapon szereplő utalásokat.

AdvancedPower+logo+-+standardaz Advanced Power védjegye. Ezt a védjegyet Ön nem használhatja az Advanced Power előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Személyes adatok védelme

A Honlap egyes részein (kiemelten a hírlevelek megrendelése, felhasználói visszajelzések kapcsán) a felhasználónak meg kell adnia bizonyos személyes adatait, amelyek alapján a felhasználó azonosítható, így például nevét, e-mail vagy más címét és elérhetőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és az adatok szolgáltatásával a felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak jelen felhasználási szabályzat szerinti kezeléséhez és feldolgozásához. A felhasználó dönthet úgy, hogy a személyes adatait nem adja meg, amely esetben hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos alkalmazásokhoz, információkhoz.

A fentieknek megfelelően a Szeged Energia a felhasználó által megadott személyes adatokat arra használja, hogy (i) a felhasználó személyazonosságát igazolják, (ii) a felhasználónak – a felhasználó hozzájárulásával – tájékoztatást nyújtson, vagy hírlevelet juttasson el, vagy (iii) kapcsolatba lépjen a felhasználóval, kiemelten a felhasználói észrevételekkel összefüggésben.

A Szeged Energia a felhasználó személyes adatait addig kezeli, amíg annak megszüntetését a felhasználó nem kéri, illetve amíg a felhasználó a számára nyújtott tájékoztatásról, hírlevélről le nem iratkozik.

A Szeged Energia a fenti célok keretei között a felhasználó személyes adatait hozzáférhetővé teheti – a személyes adatok védelme érdekében tett megfelelő intézkedések mellett – kapcsolt vállalkozásai számára, valamint olyan harmadik felek (adatfeldolgozó) számára is, amelyek a Szeged Energia vagy kapcsolt vállalkozásai részére, vagy ezek nevében szolgáltatásokat nyújtanak, de kizárólag olyan mértékben, amely ezen szolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen. Jelenleg az érintett kapcsolt vállalkozás az Advanced Power, s ilyen harmadik fél a Grayling Hungary Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 46., cégjegyzékszám: 01-09-874681). Személyes adatait a Szeged Energia kizárólag a fent megjelölt társaságok számára, az Európai Gazdasági Térség területén belül továbbíthatja.

A felhasználó bármikor írásban információt kérhet a Szeged Energia által kezelt személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését a következő címen: Szeged Energia Zrt., Mihaly Szocs, Budapesti út 34, 6728 Szeged, Hungary, email: [email protected] Ha megítélése szerint a Szeged Energia megsértette személyes adataival kapcsolatos jogait, bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a magyar adatvédelmi biztos segítségét.

Honlapinformációk és sütik (cookie-k)

A Honlap meghatározott anonim (domain) információkat gyűjthet a felhasználó látogatásáról, beleértve a látogatás időpontját, dátumát, a felhasználó internetszolgáltatójának nevét és Internet Protocol (IP) címét. Az ilyen információkat a Szeged Energia arra használja, hogy jobban megértse, hogyan használják a Honlapot, ezáltal használhatóbbá tegye a azt és javítsa annak minőségét.

A Honlapra meglátogatásakor a felhasználó számítógépére sütik kerülhetnek az internetes élmény javítása és személyre szabása, valamint a regisztráció biztonsága érdekében. A sütik kicsi, a felhasználó böngészőjének küldött fájlok, illetve adatcsomagok, amelyek a felhasználó személyes preferenciáit, az általs megadott adatokat és más technikai információkat tárolnak.

A sütik önmagukban nem tartalmaznak vagy továbbítanak személyes adatot, ugyanakkor, ha a felhasználó úgy dönt, hogy a Honlapon megad bizonyos személyes adatokat, ezek összekapcsolhatóak lesznek a sütikben tárolt adatokkal.

Ha a felhasználó úgy kívánja, bármikor beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az ne fogadja a sütiket, vagy jelezze, ha böngészőjének sütit küldenek. Ebben az esetben lehetséges, hogy a Honlap bizonyos részeihez nem tud majd hozzáférni, vagy a honlap egyes jellemzői nem működnek majd megfelelően.

Irányadó jog / Érvénytelen rendelkezések különválasztása / Irányadó elv

A Honlap használatával, az arról letöltött információkkal és adatokkal, valamint jelen felhasználási feltételekkel vagy más, a Honlapra vonatkozó szabályzattal kapcsolatban a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságoknak van kizárólagos hatáskörük a Honlap vagy tartalmának felhasználása miatt, vagy az azzal kapcsolatban felmerült jogviták esetén.

Amennyiben jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy része a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság vagy bíróság határozat alapján bármilyen mértékben érvénytelen, jogszabályellenes vagy kikényszeríthetetlen, az ilyen rendelkezést a felhasználási feltételek többi részétől el kell választani, és a felhasználási feltételek nem érintett részei továbbra is érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben.

Amennyiben bármilyen ellentmondás merülne fel a jelen felhasználási feltételek angol és  magyar nyelvű változata között, a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A felhasználási feltételek módosítása

A Szeged Energia megváltoztathatja vagy frissítheti ezen felhasználási feltételeket előzetes értesítés nélkül. Azzal, hogy Ön folytatja a honlap használatát, elismeri, hogy a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat és azok időről időre történő módosításait elfogadja.